BLOG

 

Zestawienie środków przeznaczonych na fundusz sołecki 2020r.

W tym roku rada gminy Poświętne, przyjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy środków na fundusz sołecki.

Do 30 września 2019r każde sołectwo musi złożyć wniosek z uchwałą zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2020r.

Każde sołectwo ma na ten cel określone środki poniżej zestawienie.

Sorry, the comment form is closed at this time.