Kapliczki Poświętne – Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Kolno

 

Kapliczki Poświętne – Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Kolno

Przedstawione dotychczas zdjęcia i opisy obiektów małej architektury sakralnej w pięciu miejscowościach naszej gminy spotkały się z dużym zainteresowaniem. To najwyraźniej świadczy o tym, że temat jest nam szczególnie bliski, a kapliczki i krzyże przydrożne darzymy wyjątkowym szacunkiem i sentymentem. Dzisiaj prezentujemy te, które wznieśli…

CZYTAJ WICEJ