BLOG

 

Oddano hołd poległym powstańcom – 155 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Obchody 155. rocznicy powstania styczniowego przy pomniku w Kątach Wielgi zostały uwieńczone odsłonięciem tablicy informującej o miejscach bitew 1863 r. w gminie Strachówka. Na terenie gminy są dwa pomniki poświęcone poległym powstańcom: w Boruczy i Kątach Wielgi. Obelisk w miejscu powstańczej mogiły w Kątach Wielgi został ufundowany w 1930 r.

Według legendy, zostało tutaj zamordowanych 20 (napis na pomniku głosi: „Tu spoczywa 20 dusz”) młodych mężczyzn ukrywających się w lesie przed branką, czyli przymusowym wcieleniem do carskiego wojska. Natomiast wzniesiony w 1936 r. pomnik w Boruczy powstał w miejscu, gdzie w marcu 1863 r. oddział powstańczy dowodzony przez dr. Władysława Czarkowskiego stoczył bitwę z kozacką jazdą wspieraną przez piechotę z armatami. W miejscu, gdzie pochowano szesnastu poległych Polaków, wystawiono pomnik, a w uroczystości odsłonięcia uczestniczyli weterani powstania styczniowego.

Te wyjątkowe miejsca w gminie Strachówka przetrwały lata wojen i czasy zniewolenia. Współczesnym pamięć o poległych powstańcach została przywrócona m.in. za sprawą starosty Konrada Rytla i por. Józefa Błeszyńskiego – wnuka powstańca styczniowego.

W uroczystości, podczas której oddano hołd powstańcom styczniowym i odsłonięto tablicę, udział wzięli m.in. poseł Piotr Uściński, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe, mieszkańcy gminy. Gminę Poświętne reprezentowali przedstawiciele Koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej: przewodniczący Sławomir Rosłon wraz z  Łukaszem Kurek i Andrzejem Orychem.

Dla nas mieszkańców gminy Poświętne  szczególne znaczenie ma bitwa w lasach Boruczy, zwana bitwą pod Międzylesiem, on nazwy położonej wówczas najbliżej najważniejszej miejscowości. Od granicy Międzylesia w gminie Poświętne do miejsca bitwy, a jednocześnie mogiły powstańców jest zaledwie kilka kilometrów. Powinniśmy bardziej utożsamiać się z miejscem, gdzie garstka powstańców przetrwała atak przeważającej siły Moskali. Tymczasem na terenie gminy ani śladu o tym, że w pobliżu rozegrała się jedna z większych na tych ziemiach bitew powstania styczniowego.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.