Kapliczki – Ręczaje Nowe, Rojków, Trzcinka, Turze

Ręczaje Nowe W Ręczajach Nowych są cztery krzyże żelazne, w tym dwa z kapliczkami z figurą Najświętszej Maryi Panny. Na prywatnej posesji jest także kapliczka murowana ze stożkowym dachem, wnękowa. We wnęce zamkniętej witrażem figura Najświętszej Maryi Panny. Kapliczka została postawiona kilka lat temu, w…

CZYTAJ WIĘCEJ

Chwała poległym Lotnikom Polskim

Chwała poległym Lotnikom Polskim, którzy na samolocie typu Karaś bronili Ojczyzny i dla niej oddali swe życie we wrześniu 1939 roku. Te słowa wyryte na tablicy nagrobnej oddają wszystko: patriotyzm i umiłowanie ojczyzny tych, którzy bronili jej za cenę własnego życia oraz naszą wdzięczność za…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kapliczki Nadbiel i Nowy Cygów

Nadbiel W Nadbieli są dwa obiekty: krzyż i kapliczka. Krzyż żelazny z kapliczką znajduje się przy wjeździe do miejscowości od strony Starego Grabia. Figura Chrystusa jest osłonięta blaszanym daszkiem, w kapliczce figurka Najświętszej Maryi Panny. Krzyż ufundowali w 1989 r. mieszkańcy wsi Nadbiel, opiekują się…

CZYTAJ WIĘCEJ

Gmina dba o zieleń i chodniki przy drogach powiatowych

Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia 11 gminom powiatu zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. Zgodnie z uchwałą, Powiat Wołomiński powierza Gminie Poświętne prace w zakresie utrzymania zieleni poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kapliczki Ostrowik i Poświętne

Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z obiektami małej architektury sakralnej zdobiącej miejscowości: Ostrowik i Poświętne. Ostrowik Na początku miejscowości znajduje się kapliczka żelazna z figurą Najświętszej Maryi Panny na otynkowanym postumencie z daszkiem czterospadowym z blachy. Daszek zwieńczony jest żelaznym krzyżem promienistym z figurą Chrystusa….

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy Rada gminy Poświętne narazi nas na stratę około 400 tyś zł ?

Fundusz sołecki to same korzyści, dlatego od lat jest realizowany z powodzeniem w większości gmin w całej Polsce. W poprzedniej kadencji fundusz sołecki funkcjonował także w gminie Poświętne. Mieszkańcy sami mogli decydować, jakie przedsięwzięcia chcą wykonać w swojej miejscowości. Wspólnie ustalano, jakie są największe potrzeby….

CZYTAJ WIĘCEJ