Gmina dba o zieleń i chodniki przy drogach powiatowych

Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego została podjęta uchwała w sprawie powierzenia 11 gminom powiatu zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników. Zgodnie z uchwałą, Powiat Wołomiński powierza Gminie Poświętne prace w zakresie utrzymania zieleni poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kapliczki Ostrowik i Poświętne

Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z obiektami małej architektury sakralnej zdobiącej miejscowości: Ostrowik i Poświętne. Ostrowik Na początku miejscowości znajduje się kapliczka żelazna z figurą Najświętszej Maryi Panny na otynkowanym postumencie z daszkiem czterospadowym z blachy. Daszek zwieńczony jest żelaznym krzyżem promienistym z figurą Chrystusa….

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy Rada gminy Poświętne narazi nas na stratę około 400 tyś zł ?

Fundusz sołecki to same korzyści, dlatego od lat jest realizowany z powodzeniem w większości gmin w całej Polsce. W poprzedniej kadencji fundusz sołecki funkcjonował także w gminie Poświętne. Mieszkańcy sami mogli decydować, jakie przedsięwzięcia chcą wykonać w swojej miejscowości. Wspólnie ustalano, jakie są największe potrzeby….

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego tak mało?

Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia radni podjęli osiem uchwał w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl. Pomoc miała być przeznaczona na realizację zadań z zakresie polityki prorodzinnej w ośmiu gminach: Tłuszczu, Klembowie, Poświętnem, Zielonce, Markach, Ząbkach,…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kapliczki Poświętne – Krubki Górki, Laskowizna, Małków, Międzyleś, Międzypole

  W kolejnej części przedstawiamy obiekty sakralne w miejscowościach: Krubki Górki, Laskowizna, Małków, Międzyleś i Międzypole. Krubki-Górki W Krubkach – Górkach są trzy krzyże żelazne. Naprzeciwko posesji nr 29 jest krzyż promienisty z kapliczką. Figura Chrystusa osłonięta blaszanym daszkiem, a ramiona krzyża ozdobione równoległymi relingami….

CZYTAJ WIĘCEJ