Zestawienie środków przeznaczonych na fundusz sołecki 2020r.

W tym roku rada gminy Poświętne, przyjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy środków na fundusz sołecki. Do 30 września 2019r każde sołectwo musi złożyć wniosek z uchwałą zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2020r. Każde sołectwo ma na ten cel określone…

CZYTAJ WIĘCEJ

Raport o stanie gminy Poświętne za 2018 r

Do końca maja wójt przedstawia raport o stanie gminy Na forum rady gminy odbędzie się debata nad raportem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Po zakończeniu debaty rada gminy udzieli lub nie udzieli wójtowi wotum zaufania. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym: Art. 28aa.18)…

CZYTAJ WIĘCEJ

V sesja rady gminy Poświętne

W dniu wczorajszym odbyła się V sesja rady gminy Poświętne. Na której zostało przyjęte wiele bardzo ważnych uchwał między innymi budżet na 2019 rok, fundusz sołecki od 2020r. Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej.  

CZYTAJ WIĘCEJ